Trendlerdeki Yazı

Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır?
0

Bilanço, kazanç elde etmek amacı ile faaliyet göstermekte olan işletmeler tarafından mali durum tespiti yapılabilmesi ve bu tespit sonucuna göre yön haritası belirlemesi için kullandıkları önemli göstergelerden birisidir. Bilançolar belirli bir süreci kapsamaktadır ve hassas verileri içerisinde barındırmaktadır. Bu sebepledir ki bu gösterge muhasebeciler veya uzman kişiler tarafından hazırlanmaktadır.

Daha genel bir tanımlama ile bilanço, ilgili dönemlerin sonunda hazırlanan ve ilgili şirkete ait kar-zarar verilerini içeren göstergedir. Bu gösterge yasal kayıtlar baz alınarak ve muhasebe standartlarına uygun şekilde hazırlanmaktadır. Bilanço esasına göre muhasebe kayıtları tutulmakta olan tüm işletmelerin finansal raporlama standartlarına göre bilanço hazırlaması zorunludur.

bilanço nedir

Son olarak daha kısa ve basit tanımlama ile bilanço, herhangi bir işletmenin ilgili döneme ait ve o döneme ait güncel mali durumunu gösteren ayrıca güncel ve anlık mali portresine ait önemli ipuçlarının bulunduğu bir finansal tablo olarak tanımlanabilir.

Tüm işletmeler gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler doğrultusunda performanslarına ait bir rapor olmasını ister. Kazanç elde etme amacı bulunan işletmeler mali durumlarına dair analiz yapabilmek amacı ile ve geleceğe dair yol haritasını belirlemek amacı ile birçok göstergeden faydalanmaktadır. Bilanço ise tüm bu amaçlara hizmet edebilme potansiyeline sahip mali tablolardan birisidir. Genel teamülde bilanço 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 1 yıllık dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Bilanço Ne İşe Yarar?

Bilanço, işletmelerin geleceğe dair planlar yapabilmesine ve geleceğe dair tahminler yapabilmesine olanak sağlayan mali tablodur. Genel olarak 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 1 yıllık olarak hazırlanan bu mali belge işletmelerin mevcut planlarının verimliliği hakkında fikir sahibi olmasına ve kısa vadeli süreç içerisinde nasıl bir mali performans gösterildiğine dair fikir sahibi olmasına katkı sağlar. Ayrıca, sadece işletmeler için değil yatırımcılar için de oldukça önemli bir mali gösterge olan bilanço yatırım yapılacak şirketin geleceğe dair performansının ölçülmesini ve bütçe yönetiminin nasıl yapıldığı hakkında fikir sahibi olunmasına katkı sağlar. Bir diğer yandan şöyle de bir gerçek var ki bilançolar kısa döneme ait verileri içerdiği için uzun vadeli olarak tahmin yapılmasına veya uzun vadeli olarak yol haritasının belirlenmesine pek fazla katkı sağlayamamaktadır.

Bilançonun Ana Kalemleri Nelerdir?

Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarih aralığındaki finansal durumu hakkında bilgi edinilebilen ve şirketin bütçe yönetimi hakkında bilgileri içeren bir mali tablodur. Bu sebeple formülize edilmesi gerekirse Varlıklar = Borçlar + Öz kaynaklar şeklinde ifade edilebilir.

Bu mali gösterge üç ana kısımdan meydana gelmektedir. Aktifler olarak bilinen varlıklar bilançonun sol tarafında yer almaktadır. Yükümlülükler olarak bilinen borçlar ise bilançonun sağ tarafında yer almaktadır. Bilanço içerisinde yer alan son kısım ise öz kaynaklardır. Hem sağ hem de sol tarafta bulunmakta olan varlık ve kaynaklar kısa ve uzun vadeli olacak şekilde de iki farklı kategoriye ayrılabilmektedir. Bilanço içerisinde sol tarafta yer alan veriler aktifleri gösterirken sağ tarafta yer alan veriler ise pasifleri göstermektedir.

bilanço nasıl hazırlanır

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Her ne kadar bilançolar belirli bir zaman aralığını kapsayacak şekilde hazırlanıyor olsa da hazırlanma süreci içerisinde hassas davranılmalı ve şeffaf şekilde veriler eklenmelidir. Doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için ise belirli şartlara ve esaslara uyularak hazırlanması oldukça önemlidir. Bu sebepledir ki bu mali tablonun hazırlanması uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Bilanço hazırlanırken dört adet ana başlık takip edilmelidir.

Bilanço Başlığı

Bilanço hazırlamaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hazırlanmakta olan bu mali tabloya ait bir başlığın olmasıdır. Bu başlık içerisinde işletme adı, unvanı ve bilanço düzenlenme tarihi yer almalıdır.

Aktif Kısım

Aktifler bu mali belgenin sol tarafında yer almak zorundadır. Bu kısma işletmeye ait tüm varlıklar ve alacaklara ait veriler eklenmelidir. Aktif kısım, kendi içerisinde iki farklı sınıflandırma ile ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma dönen ve duran varlıklar olarak isimlendirilmektedir. Dönen varlıklar, maksimum bir yıllık süreç içerisinde nakit paraya çevrilme potansiyeli olan varlıklara denilirken duran varlıklar ise maksimum bir yıl içerisinde nakit paraya çevrilme ihtimali bulunmayan varlıklara denilmektedir.

Pasif Kısım

Pasifler ise bu mali belgenin sağ tarafında yer almak zorundadır. Bu kısım, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılmaktadır. Ayrıca bu kısım içerisinde işletmeye ait sermaye bilgisi, geçmiş yıllara ait kar-zarar dökümü, yasal yedek akçeler ve borçlar belirtilmektedir.

Dipnotlar

Bu bölüm ise bilançonun daha net bir şekilde anlaşılması ve yorumlanabilmesi amacı ile gerekli açıklamalara yer verilen kısımdır.

bilanço nasıl yorumlanır

Bilanço Neden Önemlidir?

Bu mali tablo, işletme hakkında finansal bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanabilmesi için oldukça büyük öneme sahiptir. Bilanço ile birlikte olarak hazırlanmakta olan kar-zarar tablosu tümleşik olarak değerlendirildiği zaman bunun yatırımcı ve bireyler için pek fazla faydası bulunmaktadır. Bunlar hakkında kısaca bahsetmek gerekirse;

  • Şirket hedeflerine ulaşma performansının tespiti,
  • Şirket yükümlülüklerinin karşılanabilmesindeki kapasitenin ölçümü,
  • Şirket faaliyetlerinin başarı ve etkinlik derecesinin tespiti,
  • Geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi,
  • Şirkete ait faaliyetlerin değerlendirme ve denetilmesi,

Bilanço ve dönemlik kar-zarar tablosu ile bir şirkete ait finansal performansın belirlenmesi oldukça kolay bir hale gelmektedir.

Bilanço Nasıl Yorumlanır?

Bu mali verilere ulaşıldığı zaman kesinlikle bilgili ve dikkatli şekilde değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bilanço okurken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ise şunlardır;

  • Şirket bünyesinde barınmakta olan menkul kıymetler,
  • Firmanın bünyesinde bir yıllık süreden daha uzun zamandır bulunmakta olan duran varlıklar,
  • Aktif varlıkların çeşitliliği, miktarı ve mali değeri,
  • Şirket tarafından sağlanan hizmet veya ürün satışı sebebi ile müşteriler tarafından alınacaklar,

Son olarak ise, bilanço sadece bir dönem baz alınarak incelenmesi gereken bir mali belgedir. Kesinlikle önceki dönemler ile kıyaslanmaması gerekmektedir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Bankacılık ve Finans mezunu, 24 yaşında Ekonomi meraklısı birisiyim. Aktif olarak web sitem için yazılar hazırlıyor ve trade işlemleri gerçekleştiriyorum. Yaklaşık olarak 7 yıllık trade deneyimim bulunmaktadır.

Yorum Yap