• ALTIN (TL/GR)
  495,29
  % -0,39
 • AMERIKAN DOLARI
  8,5492
  % -0,18
 • € EURO
  10,0853
  % -0,11
 • £ POUND
  11,7943
  % -0,13
 • ¥ YUAN
  1,3195
  % -0,29
 • ALTIN (ONS)
  1.801,85
  % -0,23
 • BIST 100
  1.351,59
  % -0,86
 • BITCOIN/TL
  288566,293
  % 3,89

Kapitalizm Nedir?

kapitalizm nedir?

Herkesin sık olarak eleştirdiği ve şikayet ettiği ve gündelik hayatımızda sık olarak duyduğumuz terim olan kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyete ait olmasını ve bu üretim araçları ile kâr marjı ile işletilmesine dayalı olan bir sistemdir. Tam anlamı ile ekonomik bir sistem olma özelliğine sahip olan kapitalizm serbest piyasa ekonomisine bağlı olarak sürdürülmektedir. Kapitalizm sisteminin merkezini ücretli emek oluşturmaktadır ve bu konu hakkında birçok teori mevcuttur.

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, yapılan üretimin kâr amacı güdülerek gerçekleştiği ve katma değerin de dahil edilerek satışa sunulduğu ekonomik sisteme verilen isimdir. Bir diğer tanımlama ile kapitalizm ücretli emeğe dayalı ekonomik sisteme verilen isimdir. Her ne kadar böyle bir tanımlama yapmak mümkün olsa da bu sistemde üretimi gerçekleştiren işçiler genellikle en az kazanan kesim içerisinde yer almaktadır. Kapitalizm sisteminde daha fazla katma değer sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca, kapitalist piyasalarda yatırım ve karar verme süreci gibi tüm önemli faktörler üretimi yapanlar tarafından değil sermaye sahipleri tarafından verilmektedir.

kapitalist
Kapitalizm sisteminin merkezini ücretli emek oluşturmaktadır ve bu konu hakkında birçok teori mevcuttur.

Genelleme yapmak gerekirse bu ekonomik sistem arz ve talep dengesinin toplumun faydasına serbest şekilde belirlenmesi için oluşmuştur. Yine bu ekonomik sisteme göre her şey para karşılığında satın alınabilmektedir. Ayrıca, bu ekonomik sistem ile tüketimin artmasına da sebep olunmaktadır.

Kapitalist Ne Demek?

Kapitalist, kapitalizm sistemine inanan ve bu görüşü destekleyen kişilere verilen ünvândır. Kapitalist bireyler bu felsefeyi sadece benimsemek ile kalmaz ve hayatlarında uygulamaya da geçirirler. Bu bireylere göre hayallerin ötesinde olan şeyler bile para ile satın alınabilmektedir. Ayrıca, popüler ve zorunlu ihtiyaçların giderilmesi için de para ihtiyacı olmaktadır. Bu sistem ile mevcut talep artmaktadır ve bunun etkisi ile de üretimde artış görülmektedir. Kapitalist ekonomilerde üretilen ürünler direkt olarak ilgili pazarlarda satılır ve bu da rekabet ortamının oluşmasına sebep olur. Bu sebepledir ki kapitalist bireyler başarılı ve alanında en iyisi olabilmek için sıkı bir şekilde çalışmaktadırlar.

Kapitalizm sisteminde üretim araçları özel kesimin olanakları doğrultusunda kullanılmaktadır. Mevcut üretim araçları ile üretimi maksimum verimlilikte gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Kapitalist bireyler bu sistemin doğru olduğunu savunur.

Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Bu ekonomik sistem 16. ve 19. yüzyıllar aralığında ortaya çıkmıştır ve günümüzde de kurumsal bir duruma ulaşmıştır. İlk Çağ döneminde insanlık hayatına giriş yapan bu sistem Orta Çağ döneminde de tüccarlar tarafından tercih edilmiştir. Tüm dünya genelinde Feodalizm felsefesinin sona ermesi itibari ile kapitalizm etki sahibi olmaya başlamıştır. Bu ekonomik sistem genellikle Batı bölgesinin genelinde etkin olarak sürdürülmüştür. Ayrıca, Avrupa ve İngiltere’de de oldukça yaygın olduğu bilinmektedir. Her ne kadar bu ekonomik sistem için farklı bakış açıları bulunuyor olsa da klasik politik ekonomi ve Marksist politik ekonomi genellikle ön planda olmuştur.

kapitalizm
Kapitalist sistemde her zaman büyük balık küçük balığı yutmaktadır ve güç paraya sahip olanın elindedir.

Kapitalizm ve Tarihi Hakkında Bilgiler

Bu sistem ilk olarak 16. yüzyılda insanlık hayatına giriş yapmıştır ve Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi ile birlikte tüm Avrupa bölgesine yayılmıştır. İlk olarak esnaf ve tüccarlar arasında başlamış olan bu sistem zaman içerisinde büyük şirketlere de yayılmıştır. Bu sistemin kurumsallaşma süreci ise 16. ve 19. yüzyıl aralığında gerçekleşmiştir. Kapitalizm ilk olarak İngiltere’de daha sonra ise tüm Avrupa bölgesinde yayılım göstermiştir. Bu sistemin ana unsurları arasında ise devlet kontrolü, rekabet, miras ve özel mülkiyet yer almaktadır. Bu sistemin öncülerinden olarak Adam Smith, kapitalist sistemin tam olarak tanımlamasını gerçekleştirmiştir.

Bu sisteme göre sermaye sahibi veya para sahibi olan kişiler daima önceliğe sahiptir ve her zaman diğer bireylere kıyasla daha önde yer almaktadır. Bu sebepledir ki serbest piyasa ekonomisi oluşmuştur. Rekabet ortamı bulunan her yerde daha fazla pay sahibi olabilmenin en önemli kuralı ise daha fazla para veya sermaye sahibi olmaktır. Ayrıca, bu sebeplerden ötürüdür ki kapitalist sistemin en temel ilkelerinden birisi de rekabettir.

Kapitalist sistemde her zaman büyük balık küçük balığı yutmaktadır ve güç paraya sahip olanın elindedir. Ayrıca, bu sistemde genel olarak çok ucuza mal edilen hammadde oldukça yüksek fiyatlardan ilgili pazarlarda satılmaktadır.